Сrnogorski العربية English
1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

  1. Skupština akcionara;  OBAVJEŠTENJE
  1. Odbor direktora;
  • Predsjednik Odbora direktora : ABDULSALAM MURAD JUWAIED ALGANAHI;
  • Član Odbora direktora: ABDULSALAM MURAD JUWAIED ALGANAHI;
  • Član Odbora direktora: AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT;
  • Član Odbora direktora: PETAR NUCULOVIĆ;
  1. Izvršna direktorica društva: SAVKA DARMANOVIĆ;
  1. Sekretar društva: SAVKA DARMANOVIĆ;
  1. Nezavisni revizor: DRUŠTVO ZA REVIZIJU “ERNST&YOUNG MONTENEGRO” DOO Podgorica;

 

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

© Copyright 2021, Novi Duvanski Kombinat AD Podgorica

Pretraga