1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

ORGANI DRUŠTVA “NOVI DUVANSKI KOMBINAT” AD PODGORICA:

  1. Skupština akcionara;  OBAVJEŠTENJE
  1. Odbor direktora;
  • Predsjednik Odbora direktora : ABDULSALAM MURAD JUWAIED ALGANAHI;
  • Član Odbora direktora: ABDULSALAM MURAD JUWAIED ALGANAHI;
  • Član Odbora direktora: AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT;
  • Član Odbora direktora: PETAR NUCULOVIĆ;
  1. Izvršna direktorica društva: MILICA DAMJANOVIĆ;
  1. Sekretar društva: MILICA DAMJANOVIĆ;
  1. Nezavisni revizor: DRUŠTVO ZA REVIZIJU “ERNST&YOUNG MONTENEGRO” DOO Podgorica;

 

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga