Сrnogorski العربية English
1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

NOVI DUVANSKI KOMBINAT AKCIONARSKO DRUSTVO PODGORICA

Sa sjedistem u Podgorici, Ćemovsko polje bb

PIB: 02860864

Registarski broj: 40009323

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu članova 36-39, 40 Zakona o privrednim društvima, člana 10 Statuta Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica od dana 28. Juna 2018. godine, Odbor direktora Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, saziva vanrednu Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati 31. jula 2018. godine u 11h u prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica, i sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procjene 1 od strane revizorske kuće Ernst&Young,

3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Ugovora o dokapitalizaciji između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o ustupanju Ugovora o dokapitalizaciji između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica, BMJ INDUSTRIES FZ – LLC i GRAND INTERLATIONAL-a,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Akcionarskog sporazuma,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Odluke o pretvaranju potraživanja u akcijski kapital emitenta “Novog duvanskog kombinata” AD Podgorica,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva,

11. Razno.

Obavještavaju se akcionari Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, Država Crna Gora – Vlada Crne Gore i Glavni grad, čiji ukupan broj akcija iznosi 6803364 (100% vlasništva), od kojih je u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice 2046495 akcija (30,08%), a Države Crne Gore – Vlada Crne Gore 4756869 akcija (69,92%), pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas (obične akcije), da će materijal za vanrednu skupštinu akcionara biti na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova. Smatraće se da za održavanje vanredne skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično , zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

U cilju bolje organizacije rada vanredne Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da se prijave  najkasnije dva radna dana prije održavanja  Skupštine radi evidencije i identifikacije, u sjedište Društva.  

                 

Predsjednik Odbora direktora

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga