Сrnogorski العربية English
1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

Dana 29.06.2018. godine, na web site-u: novidk.me objavljeno je Obavjestenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, koja će se održati 31. jula 2018. godine u 11h prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica sa objavljenim dnevnim redom.

Ovim putem obavještavamo akcionare da je došlo do tehničke korekcije u tačci 3 dnevnog reda,  koja je umjesto: Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC, trebala da glasi  Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC.

Polazeći od navedenog, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora o izmjeni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, br. 703-N/18 od 05.07.2018. godine,  mjenja se tačka 3. dnevnog reda pomenute vanredne skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, tako da ista sada glasi:

3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZLLC.

U ostalom dijelu, dnevni red i obavještenje ostaju nepromjenjeni.

 

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga