Сrnogorski العربية English
1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA

NOVI DUVANSKI KOMBINAT

AKCIONARSKO DRUSTVO PODGORICA

Broj: 197-N/18

Podgorica, 05.02.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA

Saglasno članu 40 stav 6 Zakona o privrednim društvima, obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 191-N/19 od 04.02.2019. godine, sazvana vanredna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 07.03.2019. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica,  sa početkom u 10h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;
  1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara, održane dana 31.07.2018. godine i nastavka sjednice, održanog dana 11.10.2018. godine;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o povraćaju nenovčanog uloga;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju kapitala Društva;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procjene 2 izvršene od strane revizorske kuće “Ernst&Young”;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Društva i Investitora;
  1. Razno.

Razlog smanjenja kapitala Društva je povraćaj nenovčanog uloga akcionaru Vladi Crne Gore i isto će se sprovesti poništavanjem odgovarajućeg broja akcija Vlade Crne Gore, saglasno članu 59 stav 11 Zakona o privrednim društvima.  

Prema izvodu iz Centralno klirinškog depozitarnog društva (CDKD) na dana 05.02.2019. godine,  ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.173.071, od kojih je u vlasništvu:

-Glavnog grada Podgorica 2.455.438 akcija ( 10,5% vlasništva),

-Vlade Crne Gore 4.756.869 akcija (20,5% vlasništva) i

-Grand International FZE, UAE, 15.960.764 akcija ( 68,8% vlasništva).

Sve akcije su obične, redovne akcije, sa pravom glasa, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.

Smatraće se da za održavanje vanredne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka o smanjenju kapitala Društva smatra se donijetom ako za istu glasaju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, dok se ostale odluke donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi s.r.

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga